Denne chakra-test vil gennemgå dine chakra grundigt og du vil både skulle svare på spørgsmål og psykiske udfordringer og fysiske udfordringer.

Resultatet er vejledende og sygdomsspørgsmål og tvivl skal du tage med din læge.

Lederskab med hjertet tager ikke ansvar for resultatet og hvordan du vælger at bruge det.

Rigtig god fornøjelse.

1.Har du svært ved at forbinde dig til andre mennesker?
2.Er du tilfreds med din omgang med andre mennesker?
3.Bliver du hørt i store forsamlinger?
4.Bliver dine projekter og ideer hørt?
5.Er du tilfreds med din bolig?
6.Er din økonomi rimelig?
7.Er du tilfreds med dit job?
8.Føler du glæde ved dit arbejde?
9.Er dit sociale liv godt – venner og familie?
10.Har du styr på dit fysiske liv?
11.Er der uafklarede ting mellem din og dine forældre?
12.Har du personlige grænser du for enhver pris vil forsvare?
13.Har du let ved at være spontan?
14.Oplever du glæde i forbindelse med det seksuelle?
15.Oplever du lyst?
16.Er du veltilpas og afslappet efter den seksuelle akt?
17.Har du tillid til dine omgivelser?
18.Har du tillid til dine arbejdskollegaer?
19.Oplever du glæde og lyst ved dit arbejde?
20.Har du tillid til din indre natur?
21.Har du tillid til livet?
22.Udtrykker du din kreativitet?
23.Har du det godt med din seksualitet og er du i stand til at tage imod omsorg fra andre?
24.Har du brug for kontrol eller giver du din styrke væk for at få noget til gengæld?
25.Er du afhængig af alkohol, narko, sex, mennesker eller noget andet?
26.Lider du af skyldfølelse, anger, vrede og er dømmende i forhold til din fortid?
27.Har du svært ved at tjene penge?
28.Gør du alting til en krise?
29.Har du let ved at sætte grænser?
30.Har du let ved at sige JA eller NEJ, når det kræves af dig?
31.Kan du udtrykke vrede, gråd, sorg, glæde, bekymring og kærlighed?
32.Er du bevidst om dine projektioner?
33.Har du viljestyrke til at sige nej til store fristelser, som du ved vil overskride dine grænser.
34.Er passiv aggressiv manipulation noget du udfører over for andre?
35.Føler du dig som et offer?
36.Kompenserer du for lavt selvværd og skyldfølelse ved at være over ansvarlig?
37.Kan du følge dit hjerte og derved nedbryde blokeringer og frygt?
38.Frygter du forandringer?
39.Mister du let din styrke?
40.Bevarer du din integritet ved at følge det du mener og siger til dørs?
41.Respektere du dig selv og andre mennesker?
42.Tillader du dig selv tid alene?
43.Praktisere du sand tilgivelse ved også at se dine egne fejl?
44.Bære du rundt på en masse sorg og emotionelle sår i dit hjerte, som du ikke acceptere og ser i øjnene?
45.Er du i stand til at give slip på kontrollen og lade balancen mellem dit intellekt og dine følelser have kontrollen?
46.Trækker du vejret helt igennem?
47.Udtrykker du dine tanker og følelser så andre forstår dig?
48.Er din stemme klar og tydelig når du taler?
49.Tror du på at du har ret til at tage beslutninger, som styrker dig selv?
50.Er du god til at lytte?
51.Lyver du for at få det som du gerne vil have det?
52.Har du en god sans for timing og rytme?
53.Går dit hjerte og dit hoved i modsatte retninger?
54.Giver du jævnligt plads til din kreativitet?
55.Er din hverdag uden monotoni og rutine?
56.Har du let ved at træffe beslutninger?
57.Har du god kontakt til din vilje?
58.Stoler du på din intuition?
59.Kan du lade din fantasi flyde og visualisere
60.Undskylder du hele tiden at du ikke handler i kærlighed?
61.Har du en indsigt I hvad der sker I enhver situation?
62.Har du svært ved at koncentrere dig?
63.Har du en indre vished i forhold til dig selv?
64.Tør du følge din indre vished?
65.Fornemmer du at en højere magt våger over dit liv?
66.Føler du dig inspireret og åben for nye ideer?
67.Er du ofte forvirret eller deprimeret?
68.Meditere du?
69.Beder du til gud og takker for alt du er og viser taknemmelighed for det du har?
70.Klager du altid til gud over din elendighed?
71.Lider du af migræne?
72.Oplever du nerveforstyrrelser?
73.Lider du af nervøsitet?
74.Har du problemer med synet?
75.Lider du af bihuleprobelmer?
76.Er du tungsindig?
77.Har du indlæringsvanskeligheder?
78.Lider du af tandkødsproblemer?
79.Har du stofskifte udfordringer?
80.Lider du af hold i nakken?
81.Lider du af spændingshovedpine?
82.Har du problemer i øvre ryg og skulderparti?
83.Har du problemer med hjertet?
84.Lider du af Astma?
85.Lider du af Allergier?
86.Har du Lungeproblemer?
87.Lider du af Lungebetændelse?
88.Har du Kredsløbsforstyrrelser?
89.Lider du af Gigt?
90.Lider du af Mavesår?
91.Lider du af Mave-tarmproblemer?
92.Lider du af Hudproblemer og Eksemer?
93.Lider du af diabetes?
94.Lider du af Muskelkramper?
95.Lider du af Galdesten?
96.Lider du af Forstoppelse?

Print Friendly, PDF & Email